Stichting Orkest van de Vorige Eeuw

Sinds 19 november 2019 is het OVVE een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 7643516

Beschermheer: Floris Kortie

Het bestuur bestaat uit:

  • W. P. Schuijt, voorzitter
  • L.B. van Albada, penningmeester