Stichting Orkest van de Vorige Eeuw

Sinds 19 november 2019 is het OVVE een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 7643516

Beschermheer: Floris Kortie

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • W. P. Schuijt, voorzitter
  • L.B. van Albada, penningmeester

Het bestuur tekent de Stichtingsakte. Vlnr: Bon de Savornin Lohman, Pauline Schuijt en Lu van Albada