Organisatie

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • René Reijnhart, voorzitter / penningmeester
  • Jet Bensdorp, secretaris
  • Hans Tuynman, orkest chef

Sinds 19 november 2019 is het OVVE ondergebracht in een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam. De Stichting Orkest van de Vorige Eeuw staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 76434516

Twee keer per jaar, in ’t voor- en najaar, organiseert het OVVE een project met vijf repetitiedagen en twee concerten. We streven ernaar om de repetitiedagen in opeenvolgende weken te houden op verschillende dagen van de week. We proberen zo veel mogelijk repetities te vermijden tijdens de voorjaars- en herfstvakanties in Noord- en Midden-Nederland.

De repetities beginnen om 11.00 uur, met een inloop vanaf 10.30 uur, en eindigen om 17.00 uur, met een gezellige borrel na afloop tot ± 18.30 uur. Verder zijn er uiteraard koffiepauzes en een lunchpauze van 13.15 uur tot 14.00 uur.

Eén keer per project hebben we een dagdeel met groepsrepetities. In de regel vragen we hiervoor externe repetitoren voor b.v. de blazers en sommige strijkersgroepen.  

De repetitielocatie is:

Koninklijke Harmonie de Adelaar
Papelaan 126a
1382 RP Weesp

De concerten worden gegeven in verschillende concertzalen en/of kerken. Voorbeelden zijn de Xaveriuskerk in Amersfoort, De Duif in Amsterdam, de St. Laurenskerk in Weesp of de Geertekerk in Utrecht.

De contributie bedraagt € 150 per project. De penningmeester stuurt de deelnemers aan een project een “Tikkie” om de contributie te innen.