De eerste foto’s van het première concert van het Orkest Van de Vorige Eeuw. De foto’s zijn genomen met een smartphone dus de kwaliteit laat te wensen over. De fantastische sfeer is wel goed te zien