Meedoen?

Als je zin hebt om mee te spelen met het OVVE, kan je je opgeven met het onderstaande aanmeldingsformulier of door een mail te sturen naar Jet Bensdorp.

We houden geen audities, maar overleggen met je of je orkestervaring voldoende aansluit op het niveau van het OVVE.

Vereiste om mee te doen is dat je alle repetities kunt bijwonen. Slechts in uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden mag je één repetitie missen, behalve de dag van de groepsrepetities.

De meeste deelnemers zijn gepensioneerden, maar dat is geen vereiste en er is ook geen boven of ondergrens wat leeftijd betreft. Sterker nog, we willen zeker jongeren aanmoedigen om ook mee te komen doen, mits ze kunnen voldoen aan de aanwezigheidseisen.

We streven er naar om interessante orkestwerken op de lessenaar te zetten, zie het overzicht van onze concerten onder Gespeeld. De programma’s worden samengesteld door een Artistieke Commissie bestaande uit de dirigent, concertmeester en drie orkestleden

Klik hier op het Aanmeldingsformulier najaar 2024