Sinds 19 november 2019 is het OVVE een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 7643516 Het bestuur bestaat uit: Jhr.mr. B.C. de Savornin Lohman, voorzitter W. P. Schuijt, secretaris L.B. van Albada, penningmeester